Предимства на услугата:

  • Осигурява стабилна платформа за развитие на бизнес процесите, благодарение на конфигурирана, тествана и администрирана инфраструктура
  • Високо качество и сигурност на предлаганите от нас услуги, гарантирани от международни стандарти ISO 27001:2013 и ISO 9001:2008
  • Екип от квалифицирани експерти с голям опит в мониторинга и менажирането на клиентски проекти

За кого е подходяща услугата:

  • Малки и средни компании, чиито бизнес модел е насочен основно върху клиентските проекти, а не върху поддръжка и администрация на инфраструктурата
  • Бизнеси, които не разполагат със собствен квалифициран екип, който да обслужва гъвкаво използваните технологични решения>
  • Компании и институции, за които внедряването на иновации е ключова необходимост

Направи запитване