Бъдете в облака с вашето ERP решение!

ERP е цялостно решение, което улеснява всяка част от работата ви и премахва сложностите от бизнеса ви. Предлагайки богата и мощна функционалност, ERP може да се конфигурира така, че да съответства на вашия начин на работа с минимални инвестиции в ИТ и ресурси. С модули, които поддържат всички критичноважни бизнес области на организацията ви, той ви помага да контролирате с лекота своите финанси, да намалите оперативните разходи и да опростите веригата за доставки, производството и операциите.

Работейки с най-модерните центрове за данни на платформата CloudWeb.BG, облачното ERP е подкрепено от инвестициите в облачната инфраструктура от висок клас и ненадмината сигурност.

ERP системата е проектирана да позволява на клиентите да използват с лекота задълбочената ѝ функционалност. С възможност за цялостно конфигуриране и разширяване, SERP се настройва много лесно в Облака, изцяло според бизнес нуждите Ви, осигурявайки незабавен отклик на новите пазарни предизвикателства.

Нашите партньори