Повече Скорост

Скоростта на зареждане на всеки онлайн магазин е ключов показател за неговата рентабилност. Изборът на най-оптималното хостинг решение е основата за правилното развитие на вашия онлайн бизнес.

99.99% uptime

Изградената инфраструктура в един от най-модерните и високотехнологични центрове за данни на Балканите, осигурява максимална надеждност и непрекъсваемост на услугите, необходими за разгръщането на бизнес процесите ви.

Гъвкавост

Анализираме техническите параметри на онлайн магазина и предлагаме комплексно хостинг решение, което да покрива регулярните нужди при оптимално съотношение между разходи и производителност.

24/7 Мониторинг

Онлайн проектите са разположени на хостинг среда, поддържана от международно сертифицирани експерти, 24 часа в денонощието.

Нашите услуги

VPS

Хибридният Сървър предлага решение, проектирано и изградено на база опитът ни с нашите клиенти в резултат на многогодишният ни опит. Решението представлява съвкупност от сървъри обезпечени от специализиран софтуер, който ви дава възможност да използвате ресурсите, които са ви необходими в момента.

Нашите партньори

Ние ще направим оптимално хостинг решение за нуждите на вашия бизнес

Ние ще анализираме нуждите на вашият сайт, онлайн магазин, ERP или друга система и ще подготвим оптималното решение за Вас, така че вие трябва да мислите единствено и само за Вашия бизнес, а за хостинга, администрацията и поддръжката можете да разчитате изцяло на нас.

Хибридни Сървъри