Съгласно условията за партньорство “Cloud Sale Pro”, Вие можете да определяте цените на услугите, да провеждате акции и т.н. CloudWeb позволява на своите партньори да си взаимодействат директно с клиентите, освобождавайки ги от необходимостта за техническо управление на инфраструктурата.

Уникалните технологични решения в съчетание със специалното програмно обезпечение позволяват цялостната автоматизация на процеса за предоставяне на услуги.

Партньорската програма “Cloud Sale Pro” открива нови възможности за развитието на собствената Ви компания, сред които:

 • Разширение на спектъра от предоставяните услуги без допълнителни инвестиции.
 • Стабилен източник на допълнителни доходи.
 • Увеличение на дохода от основните услуги.
 • Получаване на допълнителна печалба от вече натрупаната клиентска база.
 • Намаляване на времето за предоставяне на услугите.
 • Пълна автоматизация, водеща към намаляване на разходите за персонал.

Процесът на регистрация се извършва в три стъпки:

 1. Наш мениджър ще се свърже с Вас след подаването на заявка и ще Ви предостави всички необходими сведения относно участието в партньорската програма.
 2. Повреме на разглеждането на заявката, специалистите на CloudWeb дават на партньора статус, от който зависи нивото на партньорското намаление за предлаганите услуги. Съществуват три вида партньорски споразумения: Silver Partner, Gold Partner, Platinum Partner. Статусът на партньора зависи от ежемесечния оборот на продажбите на услуги. Минималните проценти на партньорските намаления са указани в таблицата. пълна информация за намаленията и изискванията за всеки статус на партньора ще бъде предоставена по Ваша молба.

  Партньорът на CloudWeb получава готова бизнес платформа, включваща цялата неоходима функционалност за предоставяне на хостинг и облачни услуги: билинг (център за плащане), интерфейс отчитащ плащанията, система за приемане на електронни плащания, панел за управление на услуги за клиенти и много други. Тази платформа има възможност за промяна на дизайна (брандинга) с фирмения стил на партньора. CloudWeb прави настройки на основните елементи на ребрандирането на платформата с фирмения стил на партньора:

  • лого;
  • промяна на цветовата гама на интерфейса;
  • увеличаване на дохода от основните услуги;
  • настройка на тарифните планове;
  • настройка на магазин;
  • настройка на уведомленията.

  Стойостта на работата по внедряване, брандиране и комплексната настройка на платформата се обсъжда с партньора индивидуално и зависи от техническото задание.

 3. Партньорът на CloudWeb получава готова бизнес платформа, включваща цялата неоходима функционалност за предоставяне на хостинг и облачни услуги: билинг (център за плащане), интерфейс отчитащ взаимните плащания???, система за приемане на електронни плащания, панел за управление на услуги за клиенти и много други. Тази платформа има възможност за промяна на дизайна (брандинга) с фирмения стил на партньора. CloudWeb прави настройки на основните елементи на ребрандирането на платформата с фирмения стил на партньора:

  • лого;
  • промяна на цветовата гама на интерфейса;
  • увеличаване на дохода от основните услуги;
  • настройка на тарифните планове;
  • настройка на магазин;
  • настройка на уведомленията.

  Стойостта на работата по внедряване, брандиране и комплексната настройка на платформата се обсъжда с партньора индивидуално и зависи от техническото задание. Примерната стойност на проекта по внедряване на системата е 5000 лв.????

Собствени търговски предложения

Използвайки платформата CloudWeb, Вие самостоятелно формирате пакети за услуги, тарифни планове и цени за тях. Предлагайте услугите на проучения от Вас пазар. Интерфейс за програмиране на приложения (API) Нашата компания предлага специализиран интерфейс за програмиране на приложения (API), който дава възможност директно да се съедини с платформата на CloudWeb. Интерфейсът е насочен към клиенти или партньори, които искат да интегрират нашата платформа към вече съществуваща IT инфраструктура или панел за управление.

Автоматизирано обслужване

Осигурете канал за плащания или получете система за оперативно управление на предоставяните услуги, с помощта на която Вие ще можете да определяте правила за предоставяне на услуги както в автоматичен, така и в ръчен режим. Управление на поръчките и комуникацията Формирайте самостоятелно предложения, намаления и акции. Управлявайте базата за клиентски сметки, провеждайте кампании с новини / разпращайте новини. Стимулирайте продажбите, благодарение на модернизацията и качеството на услугите.

Потребителски интерфейс

Интуитивно ясен уеб интерфейс позволява на клиентите самостоятелно да правят поръчки и плащания за услуги в автоматизиран/автоматичен режим, което позволява да се съкрати щатната бройка за мениджъри по продажбите. Електронен магазин На партньорите, желаещи да използват “поръчка на услуги” се предлага фирмен електронен магазин със сертификат за сигурност, автоматично свързан с панела за управление на услуги.

Билинг система

CloudWeb предлага лесна и удобна система за разплащания за улесняване на работата разпределението на услуги и различни системи за плащане. Билинг системата позволява напълно да се автоматизират разплащанията с клиенти На партньора се предоставя възможност да оптимизира работата на своя бизнес. Партньорът може сам да определя начините на разплащане с клиенти.

 • При плащане чрез електронни платежни системи, всички необходими услуги за клиентите на партньора се предоставят в режим “реално време”.
 • Използвайки нашата технологична платформа, партньорът има възможност бързо да формира и сключва договор по поръчаните му услуги.
 • Всеки партньор на CloudWeb получава възможност самостоятелно да формира цените на предоставяните услуги в рамките на установените тарифни планове.
 • На разположение на партньора се предава CMS, позволяваща създаването на собствен онлайн магазин с възможност за адаптиране на уеб интерфейс към фирмения стил.
 • Партньорите на CloudWeb получават пълна техническа поддръжка на предоставяните на клиентите услуги и достъп към общата система за управление на запитвания към службата за поддръжка.