Cloud Мрежи

Сигурни мрежи в облака

Вземете напълно изолирани, самостоятело съхранявани облачни мрежи, които дават пълен контрол над вашата мрежова топология, IP адресиране (IPv4 или IPv6), и архитектура. Cloud мрежите са регионални по обхват, така че можете да ги прилага към всеки Cloud сървър в дадения регион, както и към Cloud сървъри с множество мрежи. Всичко е лесно за управление чрез нашите Cloud контролен панел или мощните APIs.

И всичко това е безплатно с Вашия Cloud акаунт.

Сигурност

Всяка Cloud мрежа е напълно изолирана, самостоятелно съхранявана, предназначена да осигури сигурно прехвърляне на чувствителна информация между облачни сървъри в даден регион. Можете също да създадете Cloud сървъри без публични или частни (ServiceNet) мрежови интерфейси и да ги направите достъпни само чрез Cloud мрежи.

sigurnost
guvkavost

Гъвкавост

С Cloud мрежите можете да контролирате както IP адресиранеto (IPv4 или IPv6), така и топологията. Например, можете да създадете Cloud мрежа между Вашите сайтове и, както и друга Cloud мрежа между вашите приложения и сървъри за бази данни. Вие контролирате топологиите, така че можете да създадете мрежи, които най-добре подхождат на вашето приложение.

Позволява висока надеждност

Тъй като IP адресите на Cloud мрежите могат да бъдат използвани от други Cloud сървъри на тази мрежа, можете да създадете широко достъпни вътрешни Cloud Сървъри с бърз IP адрес файловър (използвайки традиционни автоматични механизми или собственa API технология). Cloud Мрежи също включват пълна поддръжка за единично или многобройно излъчване, което се изисква от някои технологии.

visoka-dostypnost
Възползвайте се от нашите предложения!