Факти за услугата Споделен уеб хостинг

Факти за услугата Споделен уеб хостинг

- Споделеният хостинг, както идва от оригиналния си термин – „shared hosting“, освен че е най-икономичния вариант за хостинг, понеже потребителите споделят всички разходи по поддръжката на сървъра, също така е и най-използваният вид уеб хостинг услуги.
- По пътя на логиката и както се разбира от името, всеки сайт разполага с определено пространство, отделно от другите сайтове, конкретен брой потребители, като между всички се поделя изчислителните му ресурси, дисковото пространство и инсталираните на машината софтуерни приложения. Това само по себе си означава, че споделеният хостинг се подчинява на определени правила, граници, с които всички трябва да се съобразяват. Ако някой от потребителите има нужда от повече памет, пространство на сървъра, съответно дадените граници няма да го удовлетворяват. За да бъде спазван реда, всеки отделен потребител получава достъп до личен акаунт, който представлява достъпа на неговите граници и управлението на хостинг услугите – дисково пространство, реализиран трафик и бази данни и други. Отделния акаунт е управляван от софтуер за автоматизация на уеб сървъри, или както за по-кратко се нарича – контролен панел. Обикновено върху доставчика пада отговорността за техническите аспекти на хостинг услугата – управлението, защитата, поддръжката на сървърите.