Galaxy Platform

Инфо

Информация за Galaxy Platform

Galaxy CRM е система за управление на връзките с клиенти (CRM), която организира, контролира, управлява и оптимизира отношенията с клиенти. Тя е подходяща за всички компании, без значение от техния икономически сектор или големина.
Проектирана и разработена от Сингюлар Лоджик на база съвременната технология Galaxy, тя води вашата компания към бъдещо развитие.

Функционалност

Функционалността на Galaxy Platform

Иновативна технология използваща достиженията на най-съвременните международни тенденции, комбинираща в себе сиMicrosoft .NET Framework 4 с изпитаните средства за разработка на софтуерни приложения на SingularLogic.

Тя осигурява неограничени възможности за настройка и персонализация, достъп от всяка точка, автоматизация на бизнес процесите, лесна актуализация и добавяне на нови функционалности и процедури свързани с Вашите бизнес нужди.
Технологията предлага уникален опит и ноу-хау в модерна работна среда и ползи за бизнеса, които бързо ще я превърнат в основният инструмент за развитие и растяща продуктивност за компанията Ви.

galaxy-net

Microsoft .NET Framework 4
За да разработим Galaxy, ние от SingularLogic взаимствахме Microsoft  .NETFramework 4 (съвместима с .NET 3.5). Благодарение широките възможности на платформата, успяхме да предоставим модерна работна среда, сигурен и бърз механизъм за комуникация между всички звена на компанията, а също така и оптимизация на ежедневните бизнес операции.

Работни процеси
Автоматизира всички корпоративни процеси, генерира одобрени работни процеси с фази, напомняния, автоматично генерирани действия, елиминирайки загубата на време или допускането на грешки.

Ефективен отдалечен достъп
Ние оптимизирахме обмена на данни при отдалечен достъп до системата, като осигурихме възможно най-краткото време за отговор, независимо от използваната комуникационна среда (IPN или широколентова ADSL)

Допълнителна сигурност
Високи нива на сигурност за организацията. Контрол на достъпа, цялостност на данните, конфиденциалност, сигурност на отдалечения достъп.

64 bit
В съответствие със съвременният хардуер, платформата напълно поддържа 64 bit среда, предлагайки най-добрата възможна възвращаемост на инвестицията Ви за хардуерна инфраструктура.

Windows® 7
Чрез Galaxy, Вие използвате всички възможности на Windows® 7: widgets, tabbed thumbnails, previews…
Решенията Galaxy могат да работят с най-популярните бази данни – Microsoft® SQL Server® 2008 R2 и Oracle 11gR2

Видео

Конкурентните предимства на Galaxy Platform

Презентация

Документация на Galaxy Platform

Контакт

Контакт

ЗА КОНСУЛТАЦИИ